Η σήραγγα του Δρίσκου είναι μία δίδυμη σήραγγα μήκους 4.6 χλμ και αυτή την στιγμή είναι η μεγαλύτερη σήραγγα της Εγνατίας Οδού, που όμως αναμένεται να δώσει την θέση της στην σήραγγα των Τεμπών όταν αυτή ολοκληρωθεί, καθώς η τελευταία θα είναι η μεγαλύτερη με μήκος σε όλη την Ελλάδα. Τα πετρώματα που έπρεπε να διαπεραστούν για τη κατασκευή της γέφυρας ανήκουν στον Ιόνιο φλύσχη, ένα λιθογραφικό σχηματισμό που αποτελείται από αλλεπάλληλες στρώσεις υλικών, κυρίως ιλυόλιθο και ψαμμίτη. Επειδή η περιοχή παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο, σε κάποια σημεία η σήραγγα βρίσκεται κατά τόπους σε βάθος μεγαλύτερο από 200 μέτρα. Οι δύο σήραγγες έχουν πεταλοειδή διατομή με μέγιστο ελεύθερο πλάτος 11 μέτρα. Οι δύο κλάδοι της γέφυρας, μήκους 4.563,94 μέτρων ο αριστερός και 4.476,79 μέτρων ο δεξιός, συνδέονται μεταξύ τους με διαβάσεις πεζών κάθε 350 μέτρα, ενώ υπάρχουν διαβάσεις για την έλευση οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάθε ένα χιλιόμετρο.