Ανακλήσεις περίπου 400.000 ζωνών ασφαλείας της εταιρείας Autoliv θα ανακαλέσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο η Autoliv δεν διευκρίνισε ποια μοντέλα και ποιες αυτοκινητοβιομηχανίες θα επηρεαστούν. Το κόστος των πιθανών ανακλήσεων δεν θα είναι σημαντική για τα κέρδη Autoliv, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Thomas Jonsson, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο και περιλαμβάνει πιθανές δυσλειτουργίες στον προεντατήρα.