Από την 1η Ιουνίου 2000 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα Αμεσου Διακανονισμού Υλικών Ζημιών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο κάτοχος ενός οχήματος θα έχει την ατυχία να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές -μόνο- ζημιές χωρίς δική του υπαιτιότητα, θα μπορεί να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία και όχι του υπαιτίου, γλιτώνοντας έτσι μια αρκετά χρονοβόρα ταλαιπωρία, που συχνά έχει παρατηρηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις. Για την επίτευξη αυτής της πολύ σημαντικής κίνησης, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τον καταναλωτή υπηρεσιών, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που ασχολούνται με τον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά προχώρησαν στην υπογραφή της Συμφωνίας Αμεσου Διακανονισμού Υλικών Ζημιών. Να τονιστεί πως με την υλοποίηση του προγράμματος του Σ.Α.Π. δεν πρόκειται να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ετσι η εφαρμογή του Σ.Α.Π. δεν απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.