Τα λιπαντικά αυτοκινήτου επιτελούν από τις σημαντικότερες λειτουργίες στην συντήρηση και λίπανσης του κινητήρα. Τα λιπαντικά λιπαίνουν τους κυλίνδρους, τους εκκεντροφόρους, τον στρόφαλο και διάφορα έδρανα. Λόγω της ρευστής ιδιότητας παρεμβάλλεται ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες των εξαρτημάτων και να δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ που μειώνει την τριβή.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που πρώτον τα λιπαντικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για ακόμη καλύτερη λίπανσης και δεύτερον ότι χωρίς λάδια είναι αδύνατο να λειτουργήσει ένας κινητήρας αφού θα υπάρξει πολύ μεγάλη φθορά των μεταλλικών σημείων, θα υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας, υπερθέρμανση και στο τέλος καταστροφή των μεταλλικών εξαρτημάτων.

Τα λιπαντικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα ορυκτέλαια τα οποία χρησιμοποιούν οχήματα παλιάς συνήθως τεχνολογίας και στα συνθετικά λάδια. Τα ορυκτέλαια προέρχονται από την διύλιση του πετρελαίου ενώ τα συνθετικά λιπαντικά αποτελούν προϊόντα χημικών ενώσεων.

Τα τελευταία χρόνια όλα τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν συνθετικά λιπαντικά που αντέχουν στον χρόνο, λιπαίνουν καλύτερα και έχουν καλύτερες ιδιότητες. Παράλληλα τα λιπαντικά έχουν ενισχυθεί με μια σειρά από πρόσθετα για ακόμη καλύτερη λίπανση. Το κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των λιπαντικών είναι το ιξώδες τους, με απλά λόγια η ρευστότητα ενός υγρού. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει μόνο ένα είδος λιπαντικού. Για παράδειγμα, όταν ένα οποιοδήποτε υγρό θερμαίνεται γίνεται λεπτόρρευστο, ενώ όταν κρυώνει γίνεται παχύρρευστο. Το ίδιο συμβαίνει και στα λιπαντικά, ανάλογα με τις συνθήκες πίεσης και θερμότητας που επικρατούν. Η ρευστότητα έχει μεγάλη σημασία καθώς αν αυτή δεν είναι η κατάλληλη τότε το λιπαντικό δεν θα κάνει σωστά την δουλειά του.

Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι οι καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ο οδηγός που βρίσκεται σε υψηλό υψόμετρο θα πρέπει να έχει βάλει λάδι που να μην παγώνει τις κρύες νύχτες όταν η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω πολύ χαμηλά, ενώ αν ο οδηγός που βρίσκεται στην Αθήνα χρησιμοποιεί πιο παχύρρευστο λάδι που να αντέχει σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Από την άλλη, όταν το περιβάλλον είναι ψυχρό δεν θα πρέπει να πήζουν και να εμποδίζουν την σωστή λειτουργία του συστήματος λίπανσης. Για αυτό το λόγο, τα λιπαντικά που υπάρχουν σε χώρες με διαφορετικό κλίμα διαθέτουν ελαφρώς διαφοροποιημένες προδιαγραφές.

Η κατάταξη των λιπαντικών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κυμαίνεται από 0 έως 60. Η παραπάνω τιμή υποδηλώνει το εύρος της θερμοκρασίας στο οποίο το λάδι μπορεί να απορροφηθεί από την αντλία του συστήματος λίπανσης. Κάθε λιπαντικό έχει δύο αριθμούς που αντιπροσωπεύουν το εύρος της θερμοκρασίας στην οποία αποδίδουν. Στην αγορά υπάρχουν διάφοροι τύποι λιπαντικών, όπως τα 0W-15, 10W/40, 5W/30, 20W/50, 5W/40 κ.α. με τιμές που διαφοροποιούνται από μάρκα σε μάρκα. Ο μικρότερος αριθμός πριν το γράμμα W μας υπενθυμίζει την χαμηλή θερμοκρασία ενώ ο αριθμός που ακολουθεί την υψηλότερη.

Εκτός από το εύρος των θερμοκρασιών τα λιπαντικά αυτοκινήτων έχουν διαφορετική αντοχή. Στα παλιότερης τεχνολογίας μοντέλα, η αλλαγή λαδιών γίνεται κάθε περίπου 7.500-10.000 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που κάθε χρόνια διανύουν πολλά χιλιόμετρα, μπορούν να αλλάζουν ανάλογα μ ε την χρονική περίοδο και τα λιπαντικά. Από την άλλη δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τα σύγχρονα μοντέλα όπου η αλλαγή λαδιών πραγματοποιείται μόλις μία φορά τον χρόνο και μπορούν να γίνονται κάθε 30.000 χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό οι αλλαγές των λαδιών να γίνονται στα χιλιόμετρα που ορίζει ο κατασκευαστής ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται λάδι που να είναι σύμφωνο με τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Καλό θα είναι ο οδηγός να μην συμπληρώνει λάδι αν δεν έχει αδειάσει εντελώς το κάρτερ του κινητήρα διότι αυτό τα λιπαντικά αυτοκινήτου που μένουν ουσιαστικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα αλλοιώσουν τα στοιχεία του λαδιού. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι αλλαγές λιπαντικών θα πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.